Artykuły i publikacje

Twórczość Wiesława Wernica, to nie tylko książki przygodowe dla młodzieży. W latach 20-tych Wernic był współtwórcą grupy literackiej "Kwadryga", a po wojnie redaktorem pisma Stronnictwa Demokratycznego "Tygodnik Demokratyczny". Pisał w nim zaangażowane reportaże społeczne o różnorodnej tematyce. Chcąc przybliżyć wszystkim Jego miłośnikom także tę stronę pisarstwa Autora, będę zamieszczał tu stosowne informacje.

 

W zbiorach Biblioteki Narodowej w Warszawie

Oprócz wszystkich powieści, związanych z przygodami doktora Jana (a także wydań zagranicznych - wykaz w dziale NAKŁADY I TŁUMACZENIA ), w zborach Biblioteki znajdują się:

" Na drogach do nowych celów" Warszawa 1930 rok Nakładem Czasopisma Literackiego "Kadra" str. 8

sygnatura I 290.230 ,  lub   I 407.852

 "Daleka przygoda. Powieść" Warszawa 1933 rok Drukarnia Rotacyjna - dodatek powieściowy do "Kuriera Porannego" nr 17 str. 78

 

Biblioteka Uniwersytetu Warszawskiego

Pełen zbiór wszystkich wydań "Czytelnika", oraz:

"Na drogach do nowych celów" Warszawa 1930 rok Nakładem Czasopisma Literackiego "Kadra" str. 8

 "Daleka przygoda. Powieść" Warszawa 1933 rok Drukarnia Rotacyjna - dodatek powieściowy do "Kuriera Porannego" nr 17 str. 78

 

Tygodnik Demokratyczny

Tygodnik był oficjalnym pismem Stronnictwa Demokratycznego. Ukazywał się w Warszawie, w latach 1953-1990.

Próbkę twórczości reportażowej możecie obejrzeć, klikając na tytuł artykułu:

"Spotkania w lesie" zamieszczonego w TD nr 40 (8.X-14.X.1958r.).

 Kolejnym artykułem, który chciałbym przedstawić, jest "Czerwony kur zaciera ślady". Artykuł ukazał się w TD nr 25 (25.VI-01.VII 1958r.).

Artykuł "Dalekie drogi" powstał po wycieczce do Kanady w 1976 roku. (TD nr 45.)

" Legenda i prawda o Czerwonoskórych" . Artykuł z 14 stycznia 1973 (TD nr 2)

"Legenda i prawda westernu" 18 luty 1973

 

Kwadryga 

Czasopismo literackie wydawane w latach 1927-31 w Warszawie przez powstałą w 1926 grupę poetycką Kwadryga, do której należał m.in.: S.R.Dobrowolski, M.Bibrowski, W.Wernic, W.Sebyła, S.Flukowski, A.Maliszewski, L.Szenwałd. K.I. Gałczyński, W.Słobonik i S.Ciesielczuk. Redagowane przez Bibrowskiego, a następnie od 1929 przez Sebyłę. Grupa ta występowała przeciw programom literackim Skamandra i Awangrady, wysuwając postulat sztuki uspołecznionej i upowszechnionej. Zbieżność artystycznych dążeń niektórych przedstawicieli Kwadrygi wyrażała się w zwrocie ku poezji refleksyjnej i szukaniu dla niej wzorców w tradycji lit., zwłaszcza w twórczości Norwida. Głównym tematem była krytyka rzeczywistości, niesprawiedliwości społecznej oraz prostota poezji. Kontynuacją pisma był wydawany 1937 przez S.R.Dobrowolskiego i A.Maliszewskiego miesięcznik lit.-art. "Nowa Kwadryga".

 

Wszystkich fanów książek Wernica zadziwi zapewne fakt, że był On również autorem wierszy, takich, jak np:

Marsz szwadronu Królewskich Tłustych Fiutasów (Royal Fat Fiutasses)
Pobudka dźwięczy by wiedział świat,
Że Tłuste Fiutasy to Royal jest Fat.
Pobudka, pobudka! Niech każdy słyszy.
Na lancach ogonów rozniesiem was myszy.
Refren: Z miaukaniem, hałasem
Przemknęły szwadrony Królewskich Fiutasów.
Kurz wzniósł się i padł.
Tak walczy i walczy nasz Royal Fat.
Myszy uciekły haniebną zgrają
Lecz nowe cele już na nas czekają.
I ruszył szwadron, i ziemia jękła
I pędzą szybko po kawał mięcha.
Refren: Z miaukaniem, hałasem...
Gdy cisza w pokoju - myszkują szperacze
A major Białowąs na stół pierwszy skacze
I ściąga kiełbasę, porywa sery.
Major Białowąs, bojownik szczery.
Refren: Z miaukaniem, hałasem...
Porucznik Ogon sygnał już dał
I szwadron rozpuścił swe konie w cwał.
Na przekór przeszkodom pędzą daleko,
Na stół, do kuchni, gdzie stoi mleko.
Refren: Z miaukaniem, hałasem...
Królewski szwadron Tłustych Fiutasów
Poranny apel odbywa zawczasu.
Nim błysną zorze - zwarci i karni
Kłusują w milczeniu do naszej spiżarni.
Refren: Z miaukaniem, hałasem
Przemknęły szwadrony Królewskich Fiutasów.
Kurz wzniósł się i padł.
Tak walczy i walczy nasz Royal Fat.