DZIEŃ DOBRY KANADO 

Strona w opracowaniu.

 

Książka Wiesława Wernica "Dzień dobry Kanado!" (nigdy nie opublikowana), jest zapisem podróży Autora po tym kraju, którą odbył w 1976 roku. Całość, to 251 stron maszynopisu (widoczne są zmiany w układzie książki, szczególnie zmiana numeracji ostatnich stron). Tekst tworzą jakby dwa oddzielne bloki - pierwszy jest zapisem wrażeń i przygód z wędrówki, drugi stanowi opis struktury, demografii i historii Kanady.

 

 

Książka podzielona jest na 17 rozdziałów:

Nad Wielką Wodą
Dalekie drogi 
Stoliczku nakryj się!
Czerwone kurty
Ludzie
Rezerwat 
Czarodziejskie wzgórze 
Z plecakiem, z namiotem, z przyczepą 
Wędrowcy lasów i prerii 
Daleka północ
Dzwoń dzwoneczku! 
Kult staroci
0 państwo wolnych Metysów
Polonia klonowego liścia 
Plemiona Indian Kanady 
Prowincje i terytoria Kanady
Niektóre fakty z historii Kanady

 

Wiele stron tej opowieści ulegało zmianom i poprawkom. Oto skany pierwszych stron książki: